• 'Return' is required.
  • pole 'Návrat' je povinné.
  • Pole Odlet musí být vyplněno.
2017-05-21T23:36:20.592+0200_3cbce0397de98b14fc44bfa25cf5a79090141424