• Pole Odkud musí být vyplněno.
  • Pole Kam musí být vyplněno.
  • pole 'Návrat' je povinné.
  • Pole Odlet musí být vyplněno.
2018-10-08T14:35:57.175+0000_24e00f0d4f59fdf740e9f6b45cec54dba81b8c07