• Pole Odlet mus� b�t vypln?no.
  • Pole Odkud musí být vyplněno.
  • Pole Kam musí být vyplněno.
  • pole 'Návrat' je povinné.
  • Pole Odlet musí být vyplněno.
2017-12-13T23:19:48.112+0100_8851bace754b8d75bc761f83e4a1d13ddeb46a6b