• Pole Odkud musí být vyplněno.
  • Pole Kam musí být vyplněno.
  • pole 'Návrat' je povinné.
  • Pole Odlet musí být vyplněno.
2018-07-13T13:20:02.280+0000_0add11eda2e9a76c68f0af1458e61b85413e6bb8