• Pole Odkud musí být vyplněno.
  • Pole Kam musí být vyplněno.
  • pole 'Návrat' je povinné.
  • Pole Odlet musí být vyplněno.
2017-04-25T12:56:26.423+0200_21ca7095c3facb2730dfe5c861b0a7d75182f62f