• Pole Odkud musí být vyplněno.
  • Pole Kam musí být vyplněno.
  • pole 'Návrat' je povinné.
  • Pole Odlet musí být vyplněno.
2017-02-10T11:25:27.009+0100_3a027a3c00d00585d467c417e3589b1f1a3b7d42