• Pole Odkud musí být vyplněno.
  • Pole Kam musí být vyplněno.
  • pole 'Návrat' je povinné.
  • Pole Odlet musí být vyplněno.
2017-08-22T00:21:28.218+0200_80313a64ed08543a4080eaa5403c2cd2f8562417