• Pole Odkud musí být vyplněno.
  • Pole Kam musí být vyplněno.
  • pole 'Návrat' je povinné.
  • Pole Odlet musí být vyplněno.
2018-08-13T08:22:01.763+0000_0aeebb61cb163d533a742c4787c8270cd675f55e